デジタル博物館「濟州島の文化と言語」

ĴeĵuEsperanto
차1teo
차2채 aŭto
차겁다frida, frosta, malvarma
차남ᄎᆞ남 duenaskita filo, duanaskita filo
차낭열매ᄎᆞ낭ᄋᆢ름 glano, ŝelfrukto
차다1짜다 teksi
차다2piedbati
차다3ᄎᆞ다 pleniĝi
차다{鹹}ᄍᆞ다 sala
차디찰리 sako
차디ᄒᆞ다ᄎᆞ지ᄒᆞ다 okupi
차롱kofro
차벨diskriminacio
차별차벨 diskriminacio
차용pruntado, pruntepreno
착1flanko
착2duopo, grupo, kompleto, paro
착글레기neparaĵo, malharmonia paro
착ᄒᆞ게tuj
착ᄒᆞ다saĝa
찬장찻장 ŝranko, servicoŝranko, telerbretaro
찰리sako
참가ᄒᆞ다partopreni, ĉeesti, aliĝi
참봉monstro
참석ᄒᆞ다ĉeesti
참예ᄒᆞ다ᄎᆞᆷ예ᄒᆞ다 partopreni, ĉeesti, aliĝi
참전ᄒᆞ다partopreni en milito
찻장ŝranko, servicoŝranko, telerbretaro
창1bazo
창2plandumledo, plandumo
창3lanco, pikstango
창4fenestro
창도름cekumo (de porko aŭ bovo)
창문fenestro
창신ledaj ŝuoj
창조kreo
창조개pekteno
창조ᄒᆞ다krei
창지intesto
창창ᄒᆞ다densa
창풀marĉa akoro
찾다1ᄎᆞᆽ다 viziti
찾다2ᄎᆞᆽ다 serĉi, trovi
채1domo
채2채찍 rajdvergo, vipo
채3aŭto
채4체 ŝajnigo
채5체 kribrilo
채6체 rizŝelo
채끈viprimeno, vipŝnuro
채롱차롱 kofro
채양markezo
채용차용 pruntado, pruntepreno
채우다plenigi
채장석ŝlosilo
채찍rajdvergo, vipo
책미시리milio
챕다채우다 plenigi
챗장찻장 ŝranko, servicoŝranko, telerbretaro
챙밀시리책미시리 milio
챙빗쳉빗 kombilo
처냑ᄌᆞ냑 vespermanĝo
처녀fraŭlino
처레maniero
처례ᄎᆞ례 ordo, vico
처리처레 maniero
처모bopatrino (patrino de edzino)
처부bopatro (patro de edzino)
처아지마님bofratino, pli maljuna fratino de edzino
처아지망bofratino, pli juna fratino de edzino
처엄처음 komenco, unua fojo
처음komenco, unua fojo
처제bofratino, pli juna fratino de edzino
처조모boavino (avino de edzino)
처조부boavo (avo de edzino)
처지첵지 enoficiga skribaĵo, enoficigo
처지다malfruiĝi, prokrastiĝi
처하르방boavo (avo de edzino)
처할망boavino (avino de edzino)
처형bofratino, pli maljuna fratino de edzino
척1첵 libro
척2ŝajnigo
천1ŝtofo
천2mil
천구아구granda serpento, serpentego
천구아구대맹이granda serpento, serpentego
천동천둥 tondro
천두레기trikosanto
천둥tondro
천멩ĉiela ordono, destino, sorto
천명천멩 ĉiela ordono, destino, sorto
천보답ŝtofo
천산쿨천상쿨 erigerono kanada, erigerono longalanga
천상쿨erigerono kanada, erigerono longalanga
천상풀천상쿨 erigerono kanada, erigerono longalanga
천성naturo
천ᄉᆞanĝelo
천아반plafono
천아반귀클천아반틀 plafontrabo, latistrabo
천아반귀틀천아반틀 plafontrabo, latistrabo
천아반틀plafontrabo, latistrabo
천아일색senkompara belulino
천연기념물natura monumento
천장plafono
천제genio, geniulo, talento, talentulo
천징astmo
천ᄌᆞ국Ĉinujo, Ĉinio
천초agaralgo, gelidio
천추1천초 agaralgo, gelidio
천추2malfruiĝo
천포답tendo
천필plumo, skribplumo
천필봉plumo
천ᄒᆞ다doni punon
철sezono, tempo
철메martelego
철ᄌᆞliterumo, literumado
철필봉천필봉 plumo
첨ᄎᆞᆷ vere
첨대ᄎᆞᆷ대 fiŝkano
첫unua
첫구릉젯구름 intermanĝeto, noktomanĝo
청mielo
청가개비청ᄀᆞᆯ개비 hilo
청각정각 kodio
청개개비청ᄀᆞᆯ개비 hilo
청고개ᄒᆞ다정애고개ᄒᆞ다 rajdi sur ies ŝultroj
청ᄀᆞᆯ개비hilo
청묵mungfaba pasto, mungfaba gelatenaĵo
청벌abelo
청빗쳉빗 kombilo
청상풀천상쿨 erigerono kanada, erigerono longalanga
청어청에 pacifika haringo
청에pacifika haringo
청장천장 plafono
청쿨erigerono kanada, erigerono longalanga
체1채 domo
체2kribrilo
체3ŝajnigo
체4rizŝelo
체소legomo
체수체소 legomo
체얌처음 komenco, unua fojo
체우다채우다 plenigi
체우대기다trudi, devigi
체우치다interrompi, kirli
체족urĝado, hasto
체족ᄒᆞ다hasti, urĝi
첵1libro
첵2척 ŝajnigo
첵갑ŝirmkovrilo por libroj
첵두께kovrilo
첵상skribotablo, tablo
첵지enoficiga skribaĵo, enoficigo
쳅다채우다 plenigi
쳇첫 unua
쳇망rando de kribrilo
쳉빗kombilo
쳐다보다fiksi rigardon, rigardi supren, okulbori
초1kandelo
초2vinagro
초가pajltegmenta domo
초가집pajltegmenta domo
초가칩초가집 pajltegmenta domo
초기1makulo, nigra makulo sur vizaĝo
초기2fungo, ŝiitako, ŝitako
초다brili
초담komenco, unua fojo
초락지다초랍다 amara, adstringagusta
초랍다amara, adstringagusta
초록산테1ligio
초록산테2libelo
초봄frua printempo
초불unua
초상조상 protekta dio por klano
초석pajla mato
초승ᄃᆞᆯlunarko
초싕ᄃᆞᆯ초승ᄃᆞᆯ lunarko
초신pajlsandalo, pajlŝuo
초싱ᄃᆞᆯ초승ᄃᆞᆯ lunarko
초원kamparo, vilaĝo
초원놈촌놈 kamparano
초원떼기촌떼기 kamparano
초원사름kamparano, vilaĝano
초집pajltegmenta domo
초학malario
초학질초학 malario
초ᄒᆞ로초ᄒᆞ를 la unua tago
초ᄒᆞ루초ᄒᆞ를 la unua tago
초ᄒᆞ르초ᄒᆞ를 la unua tago
초ᄒᆞ를la unua tago
초ᄒᆞ를날la unua tago
초ᄒᆞ릇날초ᄒᆞ를날 la unua tago
촉pinto
촌초원 kamparo, vilaĝo
촌놈kamparano
촌떼기kamparano
촌사름초원사름 kamparano, vilaĝano
촐fojno, furaĝo
촐리꼴리 vosto
촐밧촐왓 paŝtejo, paŝtiĝejo
촐삭거리다agi frivole
촐새김remaĉo
촐왓paŝtejo, paŝtiĝejo
촐통trogo
촛대췟대 kandelingo
총1pafilo
총2ĉevalharoj
총각fraŭlo
총기memoro, sagaceco
총데기alaŭdo
총뎅이꽁뎅이 vosto
총바치ĉasisto
총뽀롱이buleto, kuglo
총뿌렝이총뽀롱이 buleto, kuglo
총알buleto, kuglo
총지꽁지 vosto
총체ᄎᆞᆷ체 delikata kribrilo
추기다추치다 instigi, subinstigi, tenti
추끼다추치다 instigi, subinstigi, tenti
추년tegmentrando
추년서리추년 tegmentrando
추다1danci
추다2초다 brili
추다3aplaŭdi, laŭdi
추리다elekti, resumi
추물락ᄒᆞ다주물락ᄒᆞ다 surpriziĝi
추미취미 hobio
추분ᄒᆞ다kompensi, reakiri, ŝtopi perdon
추석aŭtunmezo
추숭낭perla hordeo
추승perla hordeo
추승낭추숭낭 perla hordeo
추위malvarmo, frosto
추쟁이persono kun mallarĝaj okuloj
추천ᄒᆞ다rekomendi
추출ᄒᆞ다ekstrakti
추치다instigi, subinstigi, tenti
축제festo, festivalo
축축ᄒᆞ다humida, malseka
축하festo
축하헴수다gratulon
축하ᄒᆞ다festi
춘서리추년 tegmentrando
출삭거리다agi frivole, esti aroganta, esti fiera, esti malmodesta
출세내다출세ᄒᆞ다 luigi, ludoni
출세ᄒᆞ다luigi, ludoni
출싹거리다출삭거리다 agi frivole, esti aroganta, esti fiera, esti malmodesta
춤1salivo
춤2danco
춤추다danci
춥다malvarma
충분히sufiĉe
충분ᄒᆞ다sufiĉa
췌1grando de ŝuoj
췌2초 vinagro
췌3초 kandelo
췌대la plej granda
췌서kursivo
췌우다sin varmigi ĉe fajro
췟대kandelingo
취미hobio
취ᄒᆞ다ebriiĝi
치direktilo, rudro
치기다추치다 instigi, subinstigi, tenti
치다1stampi
치다2bati
치다3foti
치다4ludi
치다5akcepti, gastigi
치다6ligi (la malsuprajn finojn de pantalono kun bendo)
치다7vaporkuiri, vaporumi
치료kuracado
치료ᄒᆞ다kuraci, resanigi
치매치메 jupo
치메jupo
치우다ordigi, ordi
치자낭치ᄌᆞ낭 gardenio
치저낭치ᄌᆞ낭 gardenio
치져지다찌져지다 ŝiriĝi
치지낭치ᄌᆞ낭 gardenio
치지다찌지다 ŝiri
치질지질 hemoroido
치ᄌᆞ낭gardenio
치치다1disŝpruci
치치다2suprenĵeti, surĵeti
칙aorruto, maranto, marant-amelo
칙간necesejo
칙이다추치다 instigi, subinstigi, tenti
친bendo, rimeno
친-vera, propra
친구amiko
친귀친구 amiko
친떡침떡 korea rizkuko vaporumita, vaporkuirita rizkuko
친ᄄᆞᆯvera filino
친멩천멩 ĉiela ordono, destino, sorto
친밧hakado kaj bruligado, brulmastrumado, cindrofekundiga agrikulturo
친아ᄃᆞᆯvera filo
친아방vera patro
친어멍vera patrino
친척parenco
친하르방avo (patro de patro)
친할망avino patroflanka, patrino de patro
친ᄒᆞ다intima, familiara, amika
칠1sep
칠2lako
칠3farbo, kolorigilo
칠낭uruŝio
칠룩새japana koturno
칠비tifao
칠월Julio
칠팔월Julio kaj Aŭgusto
침{唾}춤 salivo
침떡korea rizkuko vaporumita, vaporkuirita rizkuko
침입ᄒᆞ다invadi
침ᄌᆞ질kudraĵo
칩다치우다 ordigi, ordi
칫사공stiristo, rudristo
칭겁칭계 ŝtuparo
칭게칭계 ŝtuparo
칭계ŝtuparo
칭어리칭계 ŝtuparo
칮다찌지다 ŝiri
칮어지다찌져지다 ŝiriĝi
ᄎᆞ게ᄎᆞ궹이 pajla pluvmantelo
ᄎᆞ겡이ᄎᆞ궹이 pajla pluvmantelo
ᄎᆞ광이ᄎᆞ궹이 pajla pluvmantelo
ᄎᆞ괭이ᄎᆞ궹이 pajla pluvmantelo
ᄎᆞ궤ᄎᆞ궹이 pajla pluvmantelo
ᄎᆞ궹이pajla pluvmantelo
ᄎᆞ근ᄎᆞ근zorgeme
ᄎᆞ남1duenaskita filo, duanaskita filo
ᄎᆞ남2ᄎᆞ낭 griza kverko, segildenta kverko, kverko
ᄎᆞ낭griza kverko, segildenta kverko, kverko
ᄎᆞ낭ᄋᆢ름glano, ŝelfrukto
ᄎᆞ냑ᄌᆞ냑 vespermanĝo
ᄎᆞ다1ᄍᆞ다 sala
ᄎᆞ다2차다 piedbati
ᄎᆞ다3pleniĝi
ᄎᆞ다4malvarma, frosta, frida
ᄎᆞ라리ᄎᆞᆯ하리 prefere, pli bone
ᄎᆞ례ordo, vico
ᄎᆞ록ŝajnigo
ᄎᆞ리처레 maniero
ᄎᆞ지다glueca, pasteca
ᄎᆞ지ᄒᆞ다okupi
ᄎᆞ츰ᄎᆞ츰iom post iom
ᄎᆞᄎᆞiom post iom
ᄎᆞᄎᆞᆷᄎᆞᄎᆞᆷᄎᆞ츰ᄎᆞ츰 iom post iom
ᄎᆞᆫ공일dimanĉo, libertago
ᄎᆞᆫ나plena aĝo
ᄎᆞᆫ나이ᄎᆞᆫ나 plena aĝo
ᄎᆞᆫ물marakvo
ᄎᆞᆫ버짐ekzemo
ᄎᆞᆫᄇᆞ름malvarma vento
ᄎᆞᆯ레akompana manĝaĵo, flanka manĝaĵo, almanĝaĵo
ᄎᆞᆯ리다prepari, pretigi
ᄎᆞᆯ하리prefere, pli bone
ᄎᆞᆷvere
ᄎᆞᆷ겡이ᄎᆞᆷ깅이 ĉina lankrura krabo, ĉina lanpinĉila krabo
ᄎᆞᆷ긍이ᄎᆞᆷ깅이 ĉina lankrura krabo, ĉina lanpinĉila krabo
ᄎᆞᆷ기름ᄎᆞᆷ지름 sezamoleo
ᄎᆞᆷ깅이ĉina lankrura krabo, ĉina lanpinĉila krabo
ᄎᆞᆷ꽤ᄎᆞᆷ꿰 sezamo
ᄎᆞᆷ꿰sezamo
ᄎᆞᆷ남숫malmola karbo
ᄎᆞᆷ낭1ᄎᆞ낭 griza kverko, segildenta kverko, kverko
ᄎᆞᆷ낭2aŭkubo
ᄎᆞᆷ다elteni
ᄎᆞᆷ대fiŝkano
ᄎᆞᆷ드르fluso
ᄎᆞᆷ말1vere
ᄎᆞᆷ말2vero
ᄎᆞᆷ비늠amaranto
ᄎᆞᆷ비름ᄎᆞᆷ비늠 amaranto
ᄎᆞᆷ빗쳉빗 kombilo
ᄎᆞᆷ새pasero
ᄎᆞᆷ생이ᄎᆞᆷ새 pasero
ᄎᆞᆷ소앵이ᄎᆞᆷ소왕이 japana kardo
ᄎᆞᆷ소왕이japana kardo
ᄎᆞᆷ소웽이ᄎᆞᆷ소왕이 japana kardo
ᄎᆞᆷ수웽이ᄎᆞᆷ소왕이 japana kardo
ᄎᆞᆷᄊᆞᆯᄎᆞᆸᄊᆞᆯ glua rizo
ᄎᆞᆷ예ᄒᆞ다partopreni, ĉeesti, aliĝi
ᄎᆞᆷ우미agaralgo, gelidio
ᄎᆞᆷ웨makuvo, makuvmelono
ᄎᆞᆷ지름sezamoleo
ᄎᆞᆷ체delikata kribrilo
ᄎᆞᆷᄑᆞᆺruĝa fabeto
ᄎᆞᆸᄊᆞᆯglua rizo
ᄎᆞᆺ다1ᄎᆞᆽ다 serĉi, trovi
ᄎᆞᆺ다2ᄎᆞᆽ다 viziti
ᄎᆞᆽ다1serĉi, trovi
ᄎᆞᆽ다2viziti
ᄎᆞᆽ을락trezorserĉado
ᄎᆞᆽ일락ᄎᆞᆽ을락 trezorserĉado